Today is just one of those days!

I just want to spread love, enjoy love and wish everyone MORE Love. Have a loving Monday, enjoy and love more, louder, wilder and tenderly. You know what I mean about love, it starts with YOU. 💛✨ http://www.yogamma.se

Reklamer

Det spiller ingen rolle hvor høy lønna er så lenge det ikke gir mening.

Våknet til denne oppdateringen som sier allt om dagens ledelse! Det spiller ingen rolle hvor høy lønna er så lenge det ikke gir mening. Mange av mine klienter skulle gjerne sett at det et mer tilrettelagt i arbeidslivet, uten å innse at nettopp de kan være en brobygger og være med på å endre morgendagen. …