P4 Sörmland i dag!

Så här låter det när jag ska prata om 17 maj på p4

https://t.sr.se/2IpmfP4

Reklamer

Gratulerer med dagen Norge!

I dag skal jeg på P4 Sörmland Live og snakke litt om forskjellen mellom feiring av nasjonal dagen  i Norge kontra Sverige.

I anledning av 17 mai, kommer vi snakke litt om feiring og  hvordan det er være norsk i  Sørmland.

Jeg håper du «tuner inn» og blir med på en liten stund med oss.

Stort hurra og gratulerer med dagen hvor enn du er!

 

The Eight Limbs of Yoga, den åttafaldiga vägen, vägen till harmoni, glädje och försoning!

Yoga bygger på filosofi, det vi i dag känner som yoga är en liten del och representerar den fysiska behärskning av kropp och till tider andning. Här kommer Patanjalis åtta steg till yoga, yoga betyder föreningen mellan kropp, sinne och energi, Body, Mind Spirit!

När vi gör yoga blir det mer harmoni mellan hjärna, kropp och energi, men för att nå dit är det så mycket mer än Asanas och styrketräning som ska till.

Allt fler påkallar sig att inneha sanningen om vad som ska till för att nå sitt högsta potential, men för att nå något som liknar måste man först inse att det högsta är redan här inom dig. Om du vill kan du läsa lite om hur man tänkte vad som skulle till för att försona sig med att allt är bra som det är just nu. Antingen du tror på Law of Attraction eller Mindfulness som både bygger på en klassisk yoga eller bara är lite nyfiken på filosofi, är de 8 steg av Patanjali ett mycket intressant studie och kan överföras till alla områden, till naturen, medkänsla och egentligen allt vi relaterar till, god läsning.

 

The Eight Limbs of Yoga, den åttafaldiga vägen, vägen till harmoni, glädje och försoning!

 
Patanjali var en indisk filosof som levde i Indien kring Kristi födelse. Han är upphovsman till Yoga Sutra, en central skrift inom yogisk filosofi och The Eight Limbs of Yoga. Dessa åtta steg fungerar i princip som riktlinjer för hur man lever ett meningsfullt liv, där målet med yoga är att hitta sin livsuppgift. Stegen fungerar som ett recept för moralisk och etiskt beteende och självdisciplin; de riktar uppmärksamheten mot hälsan; och de hjälper oss att erkänna de andliga aspekterna av vår natur.
 
1. Yama
 
Den första delen, Yama, handlar om etiska normer och känsla av integritet, med fokus på vårt beteende och hur vi förhålla oss i livet. Att praktisera Yama betyder att man ska inte skada sig själv eller andra. Yamas är universella metoder som den gyllene regeln, «Gör mot andra som du skulle ha dem göra eder.»
 
2. Niyama
 
Niyama, den andra delen, har att göra med självdisciplin och andliga ceremonier. Regelbunden meditation, visa tacksamhet, som att tacka före måltider, att utveckla egen personliga meditation, eller att göra en vana att ta kontemplativa promenader ensam är alla exempel på Niyama i praktiken.
 
 
3. Asana
 
Den tredje delen omfattar Asanas. arbetsställningar som praktiseras i yoga, och det som är mest utbredd i västen. I yogisk mening är kroppen ett tempel av ande och vi ska vårda vår kropp som ett tempel, och är ett viktigt steg i vår andliga tillväxt. Genom bruket av Asanas utvecklas vanan av disciplin och förmåga att koncentrera sig vilka båda är nödvändiga för meditation.
 
 
4. Pranayama
 
Generellt översättas som andningskontroll, denna fjärde steget består av tekniker för att få herravälde över andningsprocessen samtidigt som man erkänner kopplingen mellan andningen, sinnet och känslorna. Som antyds av den bokstavliga översättningen av Pranayama «förlängning av livskraft» yogis anser att det inte bara föryngrar kroppen men faktiskt förlänger livet självt. Du kan öva Pranayama som en isolerad teknik (dvs. helt enkelt sitta och utföra ett antal andningsövningar), eller integrera den i din dagliga Hatha yoga rutin.
 
5. Pratyahara
 
Pratyahara, det femte steg innebär indragning eller sensorisk transcendens. Det är under detta skede som vi gör medvetet försök att dra vårt medvetande bort från den yttre världen och yttre stimuli. Mycket medvetna flyttas uppmärksamheten inåt. Bruket av Pratyahara ger oss en möjlighet att ta ett steg tillbaka och ta en titt på oss själva. Detta tillbakadragande tillåter oss att objektivt observera våra cravings: vanor som kanske skadliga för vår hälsa och som sannolikt störa vår inre tillväxt. Det är den här delen tillsamman med Pranayama man i dag också kallar för Mindfulness
 
6. Dharana
 
Som varje steg förbereder oss för nästa, bruken av Pratyahara skapar inställningen för dharana eller koncentration. Efter att ha blitt av med externa distraktioner, kan vi nu ta itu med distraktioner i sinnet själv. Ingen lätt uppgift! Vid utövandet av koncentration, som föregår i meditation, lär vi oss att sakta ner tankeprocessen genom att koncentrera på en enda mental objekt: ett specifikt energisk centrum i kroppen, en bild av en gudom, eller den tysta upprepningen av ett ljud. Vi, har naturligtvis redan börjat utveckla våra koncentrationsförmåga i de tre tidigare etapperna av hållning, andningskontroll, och tillbakadragande av sinnena. Även om vi i Asana och Pranayama blir uppmärksamma våra handlingar, reser vår uppmärksamhet. Vårt fokus skiftar ständigt och vår praxis är att finjustera hållning eller andningstekniken. I Pratyahara blir vi själv uppmärksam och fokuserar vår uppmärksamhet på en enda punkt, och längre perioder av koncentration leder naturligt till meditation.
 
 
7. Dhyana
 
Meditation eller kontemplation, den sjunde etappen av ashtanga, är ett oavbrutet flöde av koncentration. Även om koncentration (dharana) och meditation (Dhyana) kan tyckas vara en och densamma finns en fin skiljelinje mellan dessa två steg. Där dharana praxis är en tillspetsad uppmärksamhet, är Dhyana slutligen ett tillstånd av att vara lyhörd utan fokus. I detta skede har sinnet blivit lugnt, och i stillheten produceras få eller inga tankar alls. Den styrka och uthållighet som krävs för att nå detta tillstånd av stillhet är ganska imponerande. Men ge inte upp. Även om detta kan tyckas vara en svår om inte omöjlig uppgift, kom ihåg att yoga är en process. Även om vi inte kan nå en perfekt pose, eller den ideala medvetandetillstånd, drar vi stor nytta av alla våra framsteg.
 
8. Samadhi
 
Patanjali beskriver denna åttonde och sista steget samadhi som ett tillstånd av extas. I detta skede förenas meditatören med hans eller hennes fokus punk helt och hållet, därav uttrycket, union= Yoga). Meditatören kommer att förverkliga en djup koppling till närvarandet, sin inre kraft och en samhörighet med alla levande ting. Med denna insikt kommer en «frid som övergår allt förstånd»; upplevelsen av lycka och vara i ett med universum. På ytan kan det tyckas vara en ganska «helig» och flummigt typ av mål. Men om vi stannar upp ett lite tag och känner efter vad vi verkligen vill få ut av livet, skulle inte glädje, själv realisation, och frihet på något sätt hitta sin väg till vår lista över förhoppningar, önskningar och begär? Vad Patanjali har beskrivit som slutförandet av yogiska vägen är vad alla människor strävar efter innerst inne, nämligen: fred. Vi kan också egna en tanke åt det faktum att det sista steget av yoga-upplysning-kan varken köpas eller ägas. Det kan bara upplevas, vars pris är den ständiga studentens hängivenhet till sin yoga praxis……
 
«Peace can be reached through meditation on the knowledge which dreams give. Peace can also be reached through concentration upon that which is dearest to the heart.»
 
– Patanjali
 
img_95791