Välkommen till Hjärthealing kväll, onsdag 30 september

image

Det sägs att tiden läker alla sår, tid är magi, hur blir det om vi låter tiden stå stilla en kväll i lugn avspänning och låta höstens magiska kraft hjälpa oss släppa taget på det som inte tjänar oss längre?

Hur ville ditt liv se ut  du inte längre bär andras stress? Målet med Hjärthealing kvällarna är att lära hur man sorterar sin egen energi, och skilna mellan det som är ditt och mitt. Du lär dig att samla din kraft och att leva med sensitivitet som ett verktyg i motsatts till begränsning.

Hjärthealing ger et liv med ökat integritet & Heartfulness i alla relationer för att återskapa balans på alla plan i livet!

En kort beskrivning av resan vi gör en Hearthealing kväll är:

Release + Reflect =  Rejuvenate!

Välkommen till Kvarngärdesgatan 23 i Eskilstuna kl 17.50- 19.30

Anmälan till yogamailen@gmail.com

Introduktions pris 75,-  kontant, precist belopp

Reklamer