Russell Brand talks about Transcendental Meditation at Operation Warrior Wellness launch

Russell Brand talks about Transcendental Meditation at Operation Warrior Wellness launch Om meditasjon som hjelpemiddel for traumer/ PTSS. Vi kommer stadig nærmere at løsningen ligger i oss selv.........